องค์กรนวัตกรรม

INVENT

Corporation

ตัวอย่างข้อความเกริ่นนำ สำหรับนำเสนอองค์กร หรือให้ข้อมูลบริการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันคนกว่า 80% เข้าเว็บไซต์ด้วยมือถือ ดังนั้นไม่แนะนำให้ใช้สไลเดอร์ขนาดใหญ่ ควรเป็นภาพประกอบ หรือวีดีโอนำเสนอ จะทำให้ดูผ่านมือถือได้สะดวก และผู้ชมให้ความสนใจมากกว่า

The good properties of Thai herbs that are passed on from generation to generation

“Thai herbs” are considered one of the most valuable things. Because no matter how many eras, the reputation of Thai herbs has always been famous. Because of the properties and benefits of Thai herbs that are of infinite value. Therefore, no matter what era, people still know about Thai herbs. The reputation of Thai herbs […]

admin Thailandexportproduct

มีนาคม 28, 2024

Export Thai silk abroad

Export Thai silk abroad Currently, Thai silk is used in many products, including clothing. Jewelry, home decorations, or furniture. There is interest both in Thailand and abroad. The design focuses on making it look modern and adjusting it to suit the trend. Thai silk has therefore become a work of specialness with unique fabric patterns, […]

admin Thailandexportproduct

ตุลาคม 10, 2023

Revealing 3 Thai OTOP groups thriving in the world market

The Office of Knowledge Management and Development (Public Organization), or S.P.O., reveals research results on trends in demand for OTOP products in the domestic and international markets. For the first time in Thailand, three rising star product groups with the highest demand in the international market were found as follows: 1. Processed food and beverage […]

admin Thailandexportproduct

กันยายน 27, 2023

Overview of the fragrance market both domestically and internationally

Overview of the fragrance market both domestically and internationally An overview of the aromatherapy market is an important thing that people who want to do the aromatherapy business should know. Because if you want to expand the brand and export products, it can be carefully planned. In what direction will the overview of the domestic […]

admin Thailandexportproduct

สิงหาคม 6, 2023

Increased exports of Thai fruit through COVID-19

Export products in 2022 Fruits play an important role in the category of exported agricultural products in Thailand, as can be seen in 2021, although Thai rice exports began to slow down. But the total export value of agricultural products did not decrease accordingly because of the merit of exporting fruit valued at $5.7 billion. […]

admin Thailandexportproduct

กรกฎาคม 21, 2023

Gems and jewelry are among the top 15 most exported Thai products.

Gems and jewelry are among the top 15 most exported Thai products. Who are the big customers? Let’s get to know the jewelry market and its impact on the economy in this article. In 2020, gem and jewelry products will have a total export value of 578,941.7 million baht, ranking third after “cars, equipment, and […]

admin Thailandexportproduct

กรกฎาคม 21, 2023

The top 5 scrumptious Thai fruits exported to other countries

Thai fruits are renowned for their flavor and distinctiveness. People all across the world enjoy it. Even now, several countries are making an effort to produce fruit domestically in an effort to compete with Thailand’s imports of fruit while maintaining Thai fruit quality. The deliciousness of Thai fruits is still popular with most people. Because […]

admin Thailandexportproduct

กรกฎาคม 18, 2023

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรม

ตัวอย่างคำอธิบายเพิ่มเติมหรือข้อมูลติดต่อองค์กร

บริษัท องค์กรนวัตกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
123 หมู่ 4 ถ. พระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

email@example.com
02-345-6789