บริการของเรา

ติดต่อโรงงานผู้ผลิตสินค้า

ให้บริการจัดหาสินค้าไทย
คุณภาพ ตามที่ต้องการ

การเสนอราคาสินค้า
ภายใต้ราคาที่สมเหตุผล

บริการจัดส่งสินค้า

ติดต่อประสานงานสู่จุดหมาย

คัดสรร คัดเลือกคุณภาพสินค้าตามความต้องการลูกค้า

Thailand Product Export

เป็นผู้ที่ตระหนักในคุณค่าและคุณภาพของสินค้าไทย ที่ควรค่าต่อการส่งออกยังประเทศต่างๆทั่วโลก เรามีความภูมิใจและสนับสนุนการส่งออกของสินค้าไทย พร้อมคัดสรรและจัดหาสินค้าไทยที่ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม ตามคุณสมบัติที่คุณต้องการ พร้อมบริการแบบมืออาชีพและการจัดส่งที่รวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด

ต้องการสอบถามสินค้า/สั่งสินค้า