เกี่ยวกับประเทศไทย

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและการให้บริการ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากมายทั่วทุกภาคของประเทศ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และงดงาม

ประเทศไทยยังเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพย์กรธรรมชาติ อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำปศุสัตว์ และมีอุตสาหกรรมแปรรูป เราจึงอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหาร พืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ เครื่องเทศประกอบอาหาร อาหารแปรรูป อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ และอื่นๆอีกมาก ไม่แปลกที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนด้านอาหาร และยังมีสินค้ามากพเพื่อการส่งออกไปยังทั่วโลก

ประเทศไทยยังมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและที่แปรรูปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัฑณ์สปา เครื่องหอม เครื่องบำรุง ด้วยมีพืชสมุนไพรที่มีสมบูรณ์ด้วยคุณค่า นอกจากนี้ ยังมีสินค้ามีสินค้างานฝีมือ สินค้า OTOP เครื่องประดับ เครื่องเงินฝีมือปราณีตและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย ที่มีความวิจิตร สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่สนใจและชื่นชมของคนทั่วโลก

ในปัจจุบัน อัตราการเจริญเติบโตทางด้านอุตสกรรมการส่งออกของประเทศไทยมีอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก ที่รอการส่งออกและยังไม่เป็นที่รู้จัก เราเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ มีคุณค่าน่าสนใจ พร้อมส่งออกสินค้าให้กับท่านและคนทั่วโลก